Вибрані презентації доповідачів

International experience and the current state of SAF use in Ukraine, prof. Serhii Boichenko


Microbe to plant signals as a way to develop climate change resilient agriculture, Dr. Donald L. Smith


Перспективні підходи до хімічної модифікації ацилгліцерольної біомаси із застосуванням сульфокатіонітіів як твердих кислотних каталізаторів, Давітадзе Д.З., Коновалов С.В., Зубенко С.О., Пилявський В.С., Яковенко А.В.

Методи боротьби із сірководнем та меркаптанами, захист від корозії та солевідкладень нафтогазопромислового обладнання, к.т.н. Давиденко О.

Міжнародні вимоги та сучасний стан у сфері якості рідких палив. Запровадження системи контролю та моніторингу за якістю палив як основна складова безпечності під час їх обігу, Сібілєва О., Докшина С., Топільницький П.

Проблеми правового забезпечення виробництва та використання традиційних і альтернативних палив моторних, Горічко В.

Етилові естери жирних кислот як вітчизняне українське біодизельне паливо. Чи існують якісь перспективи? Коновалов С. та ін.

Effect of energy of a uniform pulsed magnetic field on the distribution of materials in the friction zone, Igor Trofimov, Mychail Sviryd